5441
St. 2

Liban, 25 piastres 1942

cena końcowa
~65 EUR
5442
St. 2-

Liban, 25 piastres 1942

cena końcowa
~56 EUR
5443
St. 2

Liban, 50 piastres 1942

cena końcowa
~116 EUR