5290
PMG 66 EPQ

Gibraltar, 1 pound 1988

cena końcowa
~21 EUR
5291
PMG 66 EPQ

Gibraltar, 5 pounds 1988

cena końcowa
~25 EUR
5292
PMG 66 EPQ

Gibraltar, 10 pounds 1986

cena końcowa
~37 EUR
5293
PMG 66 EPQ

Gibraltar, 20 pounds 1986

cena końcowa
~186 EUR
5294
PMG 64 EPQ ★

Gibraltar, 50 pounds 1986

cena końcowa
~88 EUR
5295
PMG 66 EPQ
5296
PMG 67 EPQ

Gibraltar, 5 pounds 2011

cena końcowa
~28 EUR
5297
PMG 67 EPQ

Gibraltar, 10 pounds 2010

cena końcowa
~28 EUR
5298
PMG 66 EPQ

Gibraltar, 20 pounds 2011

cena końcowa
~32 EUR
5299
PMG 67 EPQ

Gibraltar, 50 pounds 2010

cena końcowa
~70 EUR
5300
PMG 67 EPQ

Gibraltar, 100 pounds 2011

cena końcowa
~116 EUR