5616
PMG 66 EPQ

Portugalia, 100 escudos 1988

cena końcowa
~21 EUR
5617
PMG 64 EPQ

Portugalia, 500 escudos 1993

cena końcowa
~18 EUR
5618
PMG 65 EPQ MAX

Portugalia, 1.000 escudos 1994

cena końcowa
~21 EUR
5619
PMG 45

Portugalia, 5.000 escudos 1987

cena końcowa
~28 EUR
5620
PMG 64 EPQ

Portugalia, 10.000 escudos 1989

cena końcowa
~91 EUR
5621
PMG 58

Portugalia, 2.000 escudos 1991

cena końcowa
~30 EUR
5622
PMG 67 EPQ

Portugalia, 500 escudos 2000

cena końcowa
~21 EUR
5623
PMG 66 EPQ

Portugalia, 1.000 escudos 2000

cena końcowa
~28 EUR
5624
PMG 67 EPQ MAX

Portugalia, 2.000 escudos 2000

cena końcowa
~35 EUR
5625
PMG 65 EPQ

Portugalia, 5.000 escudos 1998

cena końcowa
~42 EUR
5626
PMG 64 EPQ

Portugalia, 10.000 escudos 1998

cena końcowa
~79 EUR