5633
PMG 67 EPQ

Rumunia, 1.000 lei 1943

cena końcowa
~88 EUR
5634
PMG 64

Rumunia, 1.000 lei 1943

cena końcowa
~51 EUR
5635
PMG 66 EPQ MAX

Rumunia, 2.000 lei 1943

cena końcowa
~110 EUR
5636
PMG 66 EPQ

Rumunia, 1 leu 2008

cena końcowa
~11 EUR
5637
PMG 66 EPQ

Rumunia, 5 lei 2005

cena końcowa
~16 EUR
5638
PMG 66 EPQ

Rumunia, 10 lei 2005

cena końcowa
~21 EUR
5639
PMG 67 EPQ

Rumunia, 50 lei 2008

cena końcowa
~35 EUR
5640
PMG 67 EPQ

Rumunia, 100 lei 2007

cena końcowa
~65 EUR
5641
PMG 66 EPQ

Rumunia, 200 lei 2006

cena końcowa
~56 EUR
5642
PMG 64

Rumunia, 500 lei 2009

cena końcowa
~128 EUR