Zestaw odznak i dokumentów po kpt. Cezarym Nowodworskim - CICHOCIEMNYM - dowódcy kompanii w Powstaniu Warszawskim

Zestaw odznak i dokumentów po kpt. Cezarym Nowodworskim - CICHOCIEMNYM - dowódcy kompanii w Powstaniu Warszawskim
Zestaw odznak i dokumentów po kpt. Cezarym Nowodworskim - CICHOCIEMNYM - dowódcy kompanii w Powstaniu Warszawskim
cena wywoławcza
~5 607 EUR
cena końcowa
~7 710 EUR

Wyjątkowy zestaw pamiątek po Cichociemnym, kapitanie Cezarym Nowodworskim ps. „Głóg”. 

Cezary Nowodworski urodził się w 1916 roku w Tomsku. Był synem zesłańca syberyjskiego. Walczył w kampanii wrześniowej, po niej dostał się do niewoli, a następnie zbiegł, przedostając się do Francji i w końcu do Wielkiej Brytanii. Przeszedł morderczy trening Cichociemnych i został zrzucony do okupowanego kraju w nocy z 4 na 5 maja 1944 roku.

Po skoku przybył 10 czerwca do Warszawy i tu walczył w Powstaniu Warszawskim, w Zgrupowaniu „Radosław”, jako dowódca plutonu w kompanii kapitana „Zgody”.

Brał udział w walkach na Muranowie i w obronie Starego Miasta, a 27 sierpnia przejął po rannym dowódcy dowodzenie całą kompanią w batalionie „Czata 49”.  

Zaginął 22 września 1944 roku.

Jedna z wersji podaje, że zginął podczas ewakuacji, ale ciała jego nigdy nie znaleziono. Druga z wersji to słowa płk. Kazimierza Iranka Osmeckiego, według których Nowodworskiemu udało się przeprawić wówczas przez Wisłę na warszawską Pragę. Tam został aresztowany przez NKWD i nie wiadomo czy na miejscu został zlikwidowany przez bolszewików, czy wywieziony w głąb Rosji.

Helena Nowodworska, siostra kpt. Cezarego Nowodworskiego uchwyciła się tej drugiej wersji i przez długie lata prowadziła poszukiwania brata, niestety bezskutecznie.

Jego losy do dziś pozostają nieznane. 

Pozostały po nim pamiątki, które obecnie są przedmiotem tej aukcji: 

  • Odznaka 1. Brygady Strzelców (pierwsza wersja) w komplecie wraz z legitymacją. Wykonana w firmie Kirkwood & Son. Na rewersie widoczne charakterystyczne warsztatowe łączenie dwóch części odznaki wykonane miękkim lutem. Oryginalna nakrętka. Z tyłu wieńca widoczna sygnatura "SCOTLAND 1942 K&S".
  • Znak spadochronowy wykonany przez grupę techniczną brygady spadochronowej. Na rewersie wytłoczony napis "TOBIE OJCZYZNO" oraz numer (3157). Nakrętka sygnowana. Numer na odznace zgodny z numerem wpisanym do znajdującej się w komplecie legitymacji oraz z nazwiskiem i numerem umieszczonym w wydanym w Londynie spisie nadań znaku.
  • Plakieta pamiątkowa cichociemnych. Na awersie wygrawerowane jego imię i nazwisko, na rewersie pseudonim oraz data skoku do kraju. 
  • Dwa rodzaje prawa jazdy z I Brygady Strzelców. 
  • Brytyjska karta identyfikacyjna zagranicznego oficera [Identity Card Foreign Officer] wystawiona z datą 20/9/40.

Niniejszy zastaw jest pozycją muzealnej klasy. 

Z 316 Cichociemnych, którzy wykonali skok do kraju, zginęło 112.

Pamiątki po nich są niezwykle rzadkie i praktycznie nie występują na rynku kolekcjonerskim. 

W tym przypadku mamy do czynienia z pamiątkami po wyjątkowej osobie - dowódcy kompanii w Powstaniu Warszawskim.

Łącznie w zestawie znajdują się dwie odznaki, plakieta i pięć legitymacji.

Zdecydowanie polecamy. 
twoje notatki

brak