6563
St. 1, 1/1-, 1-
6564
St. 1, 1/1-, 1-

10 złotych 1982 - zestaw (15szt)

cena końcowa
~30 EUR
6565
St. od 3+ do 1
6566
St. od 2/2+ do 1
6567
St. 1, 1/1-, 1-
6568
St. od 2+ do 1
6569
St. od 3+ do 1
6570
St. od 2+ do 1
6571
St. od 3 do 1
6572
St. 1, 1/1-, ~1-
6573
St. od 2 do 1

500 złotych 1982 - zestaw (7szt)

cena końcowa
~10 EUR
6574
St. 1/1-

2.000 złotych 1979 - AB i BA (2szt)

cena końcowa
~14 EUR