22

Brakteat - Kroczący Anioł - Henryk I Brodaty (?) Kalisz (?) - UNIKAT

2
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 2
Literatura: Kopicki 285 (R*)

Ozdoba niniejszego wspaniałego zbioru.

Unikatowy typ polskiego brakteata - z przedstawieniem kroczącego Anioła z krzyżem na piersi.

Znany dotychczas jedynie z rycin! Nieobecny nawet w największych zbiorach muzealnych w Warszawie i Krakowie. W Skorowidzu Edmunda Kopickiego oszacowany na najwyższy stopień rzadkości (R* = unikat), z dopiskiem o proweniencji z kolekcji Mariana Gumowskiego. Najprawdopodobniej to właśnie ten egzemplarz.

Poza rzadkością i proweniencją moneta ta zachwyca pięknym stanem zachowania. Jest to bardzo dobrze wybity egzemplarz. Lekko gięty, ale bez pęknięcia. Z pięknie zachowanym lustrem menniczym i dodającą uroku patyną.

Kroczący Anioł, ze względu na to, iż przez dziesiątki lat był monetą znaną jedynie z rycin, wciąż stanowi wielką zagadkę naszego mennictwa, której rozwiązanie może odmienić postrzeganie polskiego świata brakteatów. Według wstępnych analiz wybitnego specjalisty tego okresu, Witolda Garbaczewskiego, stanowi on emisję Henryka I Brodatego z czasów jego panowania jako księcia kaliskiego (1206-1207). Atrybucję tę opiera on na podstawie stylu monety i napisu otokowego, gdzie widnieje słowo książę (DVX) i fragment imienia HEINRICVS.

Jest to tzw. brakteat płaski, odznaczający się cechami technicznymi brakteatów bitych w Wielkopolsce na przełomie XII/XIII wieku. W tym okresie, emitentem tego brakteata mógł być tylko Henryk I Brodaty, książę wrocławski (1201-1238). Nie wybił on jednak tej monety na Śląsku, o czym świadczy jej styl. Najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się więc być Kalisz, gdyż w roku 1206 (na krótko, bo tylko do 1207) Henryk stał się panem ziemi kaliskiej, którą pozyskał od Władysława Laskonogiego drogą wymiany za ziemię lubuską. W Kaliszu mennica brakteatowa istniała co najmniej od ćwierćwiecza. W czasach Mieszka III kierowali nią żydowscy specjaliści i działała ona wówczas bardzo intensywnie. A zatem można się chyba pokusić o przypisanie tej oficynie naszego unikatu. Jak jednak podkreśla W. Garbaczewski, jest to tylko wstępna atrybucja, gdyż moneta ta wymaga z pewnością szerzej zakrojonych badań.

Zdecydowanie polecamy, gdyż w przypadku tej monety, druga okazja zakupu zapewne się już nigdy nie pojawi!

Typ: kroczący Anioł z rozpostartymi skrzydłami i szatą z krzyżem na piersi, z głową zwróconą w lewo, pomiędzy gwiazdką a punktem. W perełkowym, podwójnym otoku napis odczytywany jako: DVX | HEIR[IC]S (VX w ligaturze, napis wstecznie).

Srebro, średnica 20.5-21 mm, waga 0.19 g.

 


Aukcja
Aukcja 10
gavel
Data
08 lutego 2020
date_range
Cena wywoławcza
5 855 EUR
Stan zachowania
2
Cena końcowa
32 787 EUR
Przebicie
560%
Wyświetleń: 935 | Ulubione: 17
Aukcja
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Aukcja 10
Data
08 lutego 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Nie mniej niż 0 EUR za tę pozycję
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

 1. The auction is organised by GN Damian Marciniak (Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak / Numismatic Cabinet Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland. EU Taxpayer Identification Number PL8311479658.
 2. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, who remains anonymous, and on the behalf of the bidders.
 3. Buyer’s premium is 15% and will be added to the hammer price. That premium include the VAT under the Margin Scheme, not deductible for the purchasers.
 4. All auctions invoices should be paid within the 14 days period since auction ended. The Organizer has law to cancel all order staying unpaid after these term or can start to charging for statutory interest.
 5. The authenticity of all auction’s items is guaranteed, unless otherwise stated in the description of the particular item.
 6. Participation in the auction is subject to prior registration and acceptance of these terms and conditions.
 7. The auction participant after the registration in auction is granted with the amount of credit for the auction and can bid items under this credit. After exceed it the bidding will be locked for him.
 8. The auction participant can ask for increase his auction’s credit, but in this case the organizer can ask him for paying the deposit.
 9. Lots viewing is available before the auction at Organizer’s office. All lots are sold as been viewed by buyers.
 10. The items are knocked down after the highest bid has been called third time. The auction participant who has offered the knocked down price become the buyer of that item.
 11. The auction is conducted in polish zlotych (PLN). The organizer accepts the payments of the equivalent the PLN amount in EURO or USD.
 12. The preferred method of payment is bank money transfer on Organizer’s account’: Account owner: GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
  Bank’s name: mBank
  SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  IBAN [PLN] PL43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  IBAN [EURO] PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953
  IBAN [USD] PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684
 13. The Organizer accepts also cash payments up to the amounts of 10.000 € or its equal in other currencies, as well as PayPal payments but for the PayPal will be added 4% of PayPal’s fee to auction amount.
 14. Pick up or shipping the auction items:
  1. Purchased items will be handed over to the buyer, or to the person authorized by him, upon receipt by the Organizer of the full amount due.
  2. Domestic shipping (on the polish address) is free of charges for purchases over 3.000 PLN
  3. Domestic shipping (on the polish address) for purchases below 3.000 PLN is the Buyer's cost. For packages with weight up to 1kg it is  20 zloty for insured shipping by  Pocztex.
  4. Worldwide shipping is calculated each time individually, on request.
 15. Items with amount over 16.000 PLN (~3.700€) can be taken outside of Poland only after receiving official permission for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled „On the protection and tutelage of National Monuments” with amendment from 18th March 2010.
 16. Obtaining a permission for exportation is the buyer’s responsibility.
 17. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This free translation has been made only as a guidance.
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji w siedzibie Organizatora. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak, jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 10. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 11. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 12. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 13. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 14. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 3.000 zł pokrywa Organizator.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 3.000 zł pokrywa Nabywca. Dla zamówień o wadze do 1kg są to przesyłki Pocztex w cenie 20 zł. Dla zamówień cięższych koszty podawane są indywidualnie 
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 15. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z późniejszymi poprawkami (tekst ujednolicony).
 16. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 17. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Kontakt
room
Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02
00-697 Warszawa
email
phone
+48 22 407 02 20
+48 782 280 780
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje
Zapraszamy do naszej siedziby.
keyboard_arrow_up
add