Wolne Miasto Ryga, Szeląg ryski 1574 - Z4 - ciekawy

Wolne Miasto Ryga, Szeląg ryski 1574 - Z4 - ciekawy
Wolne Miasto Ryga, Szeląg ryski 1574 - Z4 - ciekawy
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
20 PLN
cena końcowa
60 PLN

Ciekawszy wariant z pierwszą cyfrą daty wyglądającą jak Z (zamiast 7) - prawdopodobnie efekt drobnego pęknięcia stempla.

Druga cyfra daty przebita (najprawdopodobniej z dwójki).Literatura
Kopicki 8028 (R1), Mrowiński 313

twoje notatki

brak