Stefan Batory, Szeląg Wilno 1582 - błąd SDLIDVS - rzadki

Stefan Batory, Szeląg Wilno 1582 - błąd SDLIDVS - rzadki
Stefan Batory, Szeląg Wilno 1582 - błąd SDLIDVS - rzadki
stan zachowania
3/3-
cena wywoławcza
~2 EUR
cena końcowa
~60 EUR
Literatura
Ivanauskas -, Parchimowicz 134.-, Kopicki 3350

Ciekawy szeląg z błędem w nazwie nominału (SDLIDVS zamiast SOLIDVS), w nieopisanym przez Ivanauskasa i Parchimowicza wariancie legendowym POLO / L.twoje notatki

brak