Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
911

Medal Virtuti Militari 1792

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 67 873 EUR

Mamy niewątpliwą przyjemność zaoferować Państwu, po raz pierwszy na publicznej aukcji w Polsce, oryginalny medal Virtuti Militari za wojnę polsko-rosyjską 1792 roku.

Pozycję, którą od wieków traktuje się jako prawdziwą, narodową relikwię. Potwierdzają to słowa księcia Józefa Poniatowskiego napisane do króla Stanisława Augusta: 

„Co do mnie, to z życiem chyba z nim się rozstanę i jeśli kiedy będę mieć dzieci, zostawię im go jako najpiękniejszą spuściznę i jako znak przypominający im krzywdę wyrządzoną ich Ojczyźnie, i wspomnienie najbardziej pochlebne, jakie im ojciec może zostawić. Znak, że pośród zdrajców, pośród stu tysięcy Rosjan, z którymi walczył o dobro swego kraju i sławę swego króla, śmiał zachować niezależność swej myśli”.

To wyjątkowy walor, również ze względu na jego dzisiejszą rzadkość. 

Julian Skelnik, autor monografii "Medal Virtuti Militari" (rozsyłanej do naszych klientów wraz z drukowanym katalogiem), potwierdził istnienie 11 zachowanych egzemplarzy Medalu z roku 1792 (zliczając łącznie sztuki złote i srebrne). Lecz tylko 3 (!) z nich znajdują się w zbiorach prywatnych. Większość znajduje się w kolekcjach muzealnych: 2 sztuki w rosyjskim Ermitażu, jedna w czeskiej Pradze, a 5 w Polsce. 

Oto jeden z tych trzech Virtuti Militari! 

Egzemplarz w znakomitym stanie zachowania. 

Naturalny, z niewielkimi śladami noszenia widocznymi na powierzchni. Z zachowanym we fragmentach tła osłoniętych reliefem pięknym połyskiem menniczym. Lekko przetarty z lewej strony monogramu, ale bez uszkodzeń. O bardzo ładnej powierzchni, z gabinetową patyną, świadczącą o przechowywaniu z należytym pietyzmem. 

Medal w komplecie z kartonową przywieszką, która potwierdza, że już w XIX w. znajdował się on w kolekcji numizmatycznej. 

Pozyskany na niemieckiej aukcji Künker 192/8684 w roku 2011. Oferowano wówczas kolekcję znakomitych medali, orderów i odznaczeń europejskich, a w ramach niej również medal epoki stanisławowskiej „Za dosłużone wciąż 18 lat w iednymże corpusie”, który miał analogiczną, kartonową przywieszkę. Na jej odwrocie znajdowała się adnotacja w języku niemieckim informująca o zakupie w roku 1854 od Beyera (Karola) z Warszawy i streszczająca dalsze jego losy do 24 grudnia 1864 r., która to data kończy notatkę. Zapiski wykonane tym samym pismem i w tym samym stylu, co opis na niniejszej. 

Wymiary przywieszki około 4x6.5 cm. Wykonana z kilku warstw papieru w formie pudełka bez przykrycia, w którym medal, dzięki przyszyciu, można było podczas oglądania eksponować jak na zawieszce. 

"Virtuti Militari" to w dosłownym tłumaczeniu "cnocie wojskowej" i nadawanie tego Medalu zapoczątkowano w 1792 roku właśnie w uznaniu za wykazanie się wojskowymi cnotami podczas wojny polsko-rosyjskiej.

Jak pisze J. Skelnik: "Medal nie był wręczany za zasługi w dosłownym tego znaczeniu, ale za wykazanie się cnotami żołnierskimi. Aby go otrzymać, trzeba było się wykazać odwagą w obliczu wroga, co powszechnie uznawane jest za niezwykłą zaletę każdego żołnierza. Tym bardziej, że chodziło o taki czyn, który przekraczał granice powszechnej powinności osób stanu wojskowego". 

Po przyłączeniu się króla Stanisława Augusta do Targowicy zakazano jego noszenia i nakazano zwrot, wobec czego już wówczas, w epoce, traktowany był przez uczestników wojny polsko-rosyjskiej jako niezwykle cenna pamiątka, swego rodzaju relikwia.

Właściwie obrazuje to przytoczony na początku cytat z listu ks. Józefa Poniatowskiego wysłanego w odpowiedzi na żądanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, aby zwrócił swoje wyróżnienie, zgodnie z dekretem Targowicy. Książę Józef medalu nie oddał - po jego śmierci, wśród jego rzeczy osobistych był medal Virtuti Militari. 

Walor najwyższej klasy. 

Olbrzymiej rzadkości pamiątka narodowa, w pięknym stanie zachowania. 

Waga 22.53g, Wymiary: 42.3/52 x 34.5 mm

Tło historyczne powstania medalu Virtuti Militari, jego charakterystyka oraz katalog znanych egzemplarzy opracowane są w wydanej przez nas - jako wydawnictwo towarzyszące aukcji - monografii „Medal Virtuti Militari” autorstwa Juliana Skelnika. Monografia zostanie wysłana do naszych klientów wraz z katalogiem aukcyjnym.

Aukcja
Aukcja 12
gavel
Data
03 października 2020 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
40 724 EUR
Estymacje
67 873 EUR
Cena sprzedaży
70 249 EUR
Przebicie
172%
Wyświetleń: 7188 | Ulubione: 48
Aukcja

MARCINIAK - DOM AUKCYJNY

Aukcja 12
Data
03 października 2020 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  300
  > 50
  1 100
  > 100
  3 000
  > 200
  8 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  400 000
  > 20 000
  800 000
  > 50 000
 
Regulamin

 1. The auction is organised by GN Damian Marciniak (Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak / Numismatic Cabinet Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland. EU Taxpayer Identification Number PL8311479658. 
 2. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, who remain anonymous, and on the behalf of the bidders. 
 3. Buyer’s premium is 15% and will be added to the hammer price. That premium includes the VAT under the Margin Scheme, not deductible for the purchasers.
 4. All auction invoices should be paid within the 14 days period since auction ended. The Organizer has a law to cancel all orders staying unpaid after these terms or can start charging for statutory interest. 
 5. The authenticity of all auction’s items is guaranteed, unless otherwise stated in the description of the particular item.
 6. Participation in the auction is subject to prior registration and acceptance of these terms and conditions.
 7. The auction participant after the registration in auction is granted with the amount of credit for the auction and can bid items under this credit. After exceeding it the bidding will be locked for him. 
 8. The auction participant can ask for an increase his auction’s credit, but in this case the organizer can ask him for paying the deposit.
 9. Lots viewing is available before the auction at the Organizer's office. All lots are sold as been viewed by buyers.
 10. The items are knocked down after the highest bid has been called third time. The auction participant who has offered the knocked down price becomes the buyer of that item.
 11. The auction is conducted in polish zlotych (PLN). The organizer accepts the payments of the equivalent PLN amount in EURO or USD.
 12. The preferred method of payment is bank money transfer on Organizer’s account’: Account owner: GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland 
  Bank’s name: mBank 
  SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK 
  IBAN [PLN] PL43 1140 2017 0000 4102 0878 0753 
  IBAN [EURO] PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 
  IBAN [USD] PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684
 13. The Organizer accepts cash payments up to the amounts of 10.000 € or its equal in other currencies.
 14. Pick up or shipping the auction items:
  1. Purchased items will be handed over to the buyer, or to the person authorized by him, upon receipt by the Organizer of the full amount due.
  2. Domestic shipping (on the polish address) is free of charges for purchases over 3.000 PLN 
  3. Domestic shipping (on the polish address) for purchases below 3.000 PLN is the Buyer's cost. For packages with weight up to 1kg it is  20 zloty for insured shipping by  Pocztex. 
  4. Worldwide shipping is calculated each time individually, on request.
 15. Items with amounts over 16.000 PLN (~3.500€) can be taken outside of Poland only after receiving official permission for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled „On the protection and tutelage of National Monuments” with amendment from 18th March 2010. 
 16. Obtaining a permission for exportation is the buyer’s responsibility.
 17. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This free translation has been made only as a guidance.
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 10. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 11. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 12. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 13. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 €.
 14. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 3.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 3.000 zł wynoszą 20 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 15. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 16. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 17. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
O aukcji
Sobota, 3 października Marriott Meeting Studios.

8:00-20:00 Oglądanie przedmiotów aukcyjnych 
10:00~21:00 Aukcja 12, Sesja 1 

Niedziela - Środa, 4-7 października
Sesje 2-5 Licytacja online


ZAKWATEROWANIE W MARRIOTT

Dla osób zainteresowanych uczestnictwem osobistym w wydarzeniu wynegocjowaliśmy specjalne stawki noclegów w Marriott. 

Doby hotelowe 2/3 i 3/4 października w cenach: 

 • 430 zł brutto doba ze śniadaniami - pokój dwuosobowy
 • 390 zł brutto doba ze śniadaniem - pokój jednoosobowy

Rezerwacja telefoniczna bezpośrednio w Marriott, na hasło "aukcja numizmatyczna", lub mailem za naszym pośrednictwem, przez formularz kontaktowy. 

FAQ
O sprzedawcy
MARCINIAK - DOM AUKCYJNY
Kontakt
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
room
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
phone
+48 22 407 02 20
+48 782 280 880
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 17:00
Wtorek
10:00 - 17:00
Środa
10:00 - 17:00
Czwartek
10:00 - 17:00
Piątek
10:00 - 17:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up