Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Sesja 1 , 11 czerwca 19:00
POLSKA XIX-XX WIEK
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 401
Polska od 1945 105
Polska 1916-1945 123
Polska pod zaborami 1772-1864 173
Monety oświęcimsko-zatorskie 3
Monety austriackie dla wojsk w Galicji 4
Monety dla Prus południowych 4
Wolne Miasto Gdańsk 4
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Księstwo Warszawskie 23
Oblężenie Zamościa 4
Wielkie Księstwo Poznańskie 4
Wolne Miasto Kraków 6
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Powstanie listopadowe 15
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Królestwo polskie 1815-1864 106
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Nominały polskie 70
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Nominały rosyjsko-polskie 29
1-1/2 rubla = 10 zł 4
3/4 rubla = 5 zł 4
30 kop = 2 zł 1
25 kop = 50 gr 5
20 kop = 40 gr 1
15 kop = 1 zł 14
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Nominały rosyjskie z mennicy warszawskiej 7
Sesja 2 , 12 czerwca 10:00
POLSKA KRÓLEWSKA
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 1346
Polska 1506-1795 1005
Medale XVI-XVIII w. 16
Średniowiecze 325
Sesja 3 , 13 czerwca 10:00
POLSKIE PIENIĄDZE PAPIEROWE
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 1304
Papiery Wartościowe 213
Varia 71
Literatura pieniądza papierowego 60
Emisje lokalne - notgeldy 150
BANKNOTY POLSKIE 758
Zestawy 52
Sesja 4 , 14 czerwca 17:30
ZWIĄZANE Z POLSKĄ I ZESTAWY
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 670
Monety zastepcze 94
Monety z Polską związane 389
ZESTAWY MONET 187
Sesja 5 , 15 czerwca 17:30
LITERATURA I MEDALE XIX-XX W.
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 677
Sesja 6 , 16 czerwca 17:30
FALERYSTYKA, BANKNOTY ZAGRANICZNE
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 710
Falerystyka 308
Banknoty zagraniczne 422
Sesja 7 , 17 czerwca 17:30
ROSJA, AUSTRIA, NIEMCY
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 657
ROSJA 94
AUSTRO-WĘGRY I AUSTRIA 63
NIEMCY 500
Sesja 8 , 18 czerwca 17:30
MONETY ZAGRANICZNE I ANTYCZNE
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 686
Australia i Oceania 7
Azja i Bliski Wschód 82
Afryka 7
Ameryka Pn. i Pd. 35
Europa - pozostałe kraje 199
Literatura 40
MONETY ANTYCZNE 316

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

keyboard_arrow_up
+